Ekologia, Planowanie ogrodu, Produkty, Zieleń miejska

W cieniu drzew

W cieniu drzew

Drzewa są jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych na świecie. Przede wszystkim produkują życiodajny tlen, są podstawą wielu ekosystemów i schronieniem i domem dla niezliczonych gatunków zwierząt, a drewno pozyskane z nich jest również szeroko wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu.

Niestety rabunkowa gospodarka wielu państwa na świecie i masowa wycinka drzew na całym świecie powoduje kurczenie się terenów zielonych w zastraszającym tempie. Im mniej drzew tym mniej dwutlenku węgla jest przez nie przetwarzane, a globalne ocieplenie, zmiany klimatu, susze oraz inne anomalie pogodowe są tego najbardziej widocznymi przykładami.

Aby pomóc ratować naszą planetę oraz zatrzymać postępującą dewastację środowiska naturalnego musimy zacząć od naszego najbliższego otoczenia.

Jednak o ile na skwerkach zieleni drzewa mogą bezpiecznie się rozrastać, to tuż przy chodnikach, na woonerfach lub deptakach nie mają takiej możliwości.

Tworzenie nowych terenów zielonych, parków, skwerów oraz umieszczanie drzew jako elementów dekoracyjnych przy ulicach jest właśnie jednym ze sposobów, w jaki możemy to zrobić.

O ile w parkach drzewa mają sprzyjające warunki i mogą swobodnie się rozrastać, tak sadząc je w tzw. betonowej dżungli musimy pamiętać, że będzie to zdecydowanie trudniejsze. Stosując specjalne kraty ochronne jesteśmy w stanie zabezpieczyć system korzeniowy drzew i umożliwić ich swobodny rozrost. Dodatkowo otwory w kracie umożliwiają przedostawanie się wody opadowej i nawadnianie całego drzewa. Nie bez znaczenia jest również kwestia bezpieczeństwa. Gdy nie stosujemy takiego rozwiązania, korzenie rosną w niekontrolowany sposób, niszcząc chodniki oraz ulice. Wiele rady widzieliśmy wystające płyty chodnikowe o które możemy się potknąć lub wypaczony asfalt, który może uszkodzić nasz samochód.

Kraty pod drzewo stanowią jeden z najważniejszych elementów w aranżacji miejskiej przestrzeni wszędzie tam, gdzie chcemy aby drzewa miały jak najlepsze warunki, a my, w upalny dzień, będziemy mogli znaleźć chwilę wytchnienia siedząc na ławce w ich cieniu.