Atest PZH gwarancją bezpieczeństwa i jakości!

Na stronach internetowych, w ofertach i artykułach często odnosimy się do bezpieczeństwa naszych produktów. Obok funkcjonalności i estetyki jest ono najważniejszą wartością przyświecającą naszym inżynierom podczas projektowania elementów małej architektury. Bezpieczeństwo użytkowania produktów Rekord potwierdzone jest licznymi atestami państwowych i niezależnych instytucji. Jednym z nich jest atest PZH. Czym jest, co zaświadcza, jakie warunki muszą spełniać produkty by go uzyskać?

Atest PZH wydawany jest przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Atestacji podlegają m.in. sprzęty przeznaczone do użytku w miejscach publicznych. Po przesłaniu przez producenta wniosku i dokumentacji technicznej produktu, eksperci Państwowego Zakładu Higieny dokładnie analizują skład i właściwości materiałów użytych do produkcji oraz oceniają ich stopień bezpieczeństwa wobec ludzi i środowiska. Pozytywną opinię wydają w postaci atestu, który zaświadcza o spełnieniu wszystkich restrykcyjnych norm materiałowych przez dany produkt oraz potwierdza zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa jego użytkowania.

Jesteśmy odpowiedzialnym producentem i w trosce o wysoką jakość produktów, wystąpiliśmy z wnioskiem do PZH o uzyskanie atestu higienicznego dla koszy Rico i Tobi. Jesteśmy dumni, że obydwa kosze uzyskały pozytywną opinię i jako nieliczni możemy pochwalić się państwową gwarancją bezpieczeństwa naszych produktów.

Atest PZH dla koszy Tobi i Rico zaświadcza, iż:

  • wyprodukowane są one z przyjaznych środowisku i człowiekowi materiałów,
  • są bezpieczne dla użytkowników,
  • łatwo i higienicznie można je opróżnić i zdezynfekować.

Troska o wysoką jakość produktów oraz ich bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska jest naszym nadrzędnym celem. Sprawdź naszą ofertę certyfikowanych i atestowanych elementów małej architektury na www.lawki-parkowe.com.